Brutto

Faktoring Brutto to usługa oferowana przez firmę Brutto, która jest fintechem działającym w Polsce. Faktoring Brutto umożliwia przedsiębiorcom szybką zamianę faktur na gotówkę.

Faktoring Brutto jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości firmy czy branży. Aby skorzystać z usługi, należy złożyć wniosek online.

Cechy faktoringu Brutto:

  • Dostępność: Faktoring Brutto jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości firmy czy branży.
  • Proces: Cała procedura odbywa się online, bez konieczności wizyty w siedzibie firmy faktoringowej.
  • Szybkość wypłaty: Faktoring Brutto wypłaca kwotę faktury w ciągu 60 minut.
  • Niskie koszty: Faktoring Brutto oferuje niskie koszty, które można dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Koszt faktoringu Brutto:

  • Oprocentowanie: Faktoring Brutto stosuje oprocentowanie od 1,9% do 3,3% w skali miesiąca.
  • Prowizja operacyjna: Faktoring Brutto pobiera prowizję operacyjną w wysokości od 0,5% do 2% wartości faktury.

Korzyści z faktoringu Brutto:

  • Szybki dostęp do gotówki: Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może uzyskać dostęp do gotówki nawet przed terminem płatności faktury.
  • Poprawa płynności finansowej: Faktoring może pomóc przedsiębiorcom w poprawie płynności finansowej.
  • Zmniejszenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów: Faktoring Brutto przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Wniosek o faktoring Brutto:

Aby skorzystać z usługi faktoringu Brutto, należy złożyć wniosek online. Wniosek można złożyć na stronie internetowej Brutto lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Podsumowanie:

Faktoring Brutto to rozwiązanie, które może pomóc przedsiębiorcom w poprawie płynności finansowej. Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do gotówki nawet przed terminem płatności faktury, co może pomóc im w rozwoju ich firm.

Opinie o Brutto

Dodaj opinię

Ocena*
*