eFaktoring NFG

eFaktoring NFG jest pierwszym w Polsce 100% on-linowym rozwiązaniem faktoringowym. Jest to usługa oferowana przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny, który jest państwową instytucją finansową.

eFaktoring NFG umożliwia przedsiębiorcom szybką zamianę faktur na gotówkę. Faktoring polega na tym, że faktoringodawca (NFG) wypłaca przedsiębiorcy kwotę faktury, a przedsiębiorca zobowiązuje się do uregulowania należności wobec faktoringobiorcy w terminie płatności faktury.

eFaktoring NFG jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości firmy czy branży. Aby skorzystać z usługi, należy złożyć wniosek online.

Oto najważniejsze cechy eFaktoringu NFG:

  • 100% on-line: cała procedura odbywa się online, bez konieczności wizyty w siedzibie firmy faktoringowej.
  • Szybka wypłata: faktoringodawca wypłaca kwotę faktury w ciągu 24 godzin.
  • Dostępność dla wszystkich przedsiębiorców: eFaktoring NFG jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości firmy czy branży.

eFaktoring NFG jest rozwiązaniem, które może pomóc przedsiębiorcom w poprawie płynności finansowej. Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do gotówki nawet przed terminem płatności faktury.

Oto niektóre z korzyści wynikających z korzystania z eFaktoringu NFG:

  • Szybki dostęp do gotówki: przedsiębiorca może uzyskać dostęp do gotówki nawet przed terminem płatności faktury.
  • Poprawa płynności finansowej: faktoring może pomóc przedsiębiorcom w poprawie płynności finansowej.
  • Zmniejszenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów: faktoringodawca przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

eFaktoring NFG to nowoczesne rozwiązanie, które może pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich firm.

Opinie o eFaktoring NFG

Dodaj opinię

Ocena*
*