Co to jest faktoring cichy ?

Faktoring Cichy: Wyższy Poziom Kontroli nad Finansami Firmy

W świetle nieustannie zmieniającego się otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa szukają innowacyjnych rozwiązań finansowych, które umożliwią im efektywne zarządzanie płynnością finansową. Jednym z ciekawych instrumentów, który zdobywa popularność, jest faktoring cichy.

Definicja faktoringu cichego:

Faktoring cichy, znany również jako faktoring bez odzyskiwania, to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo decyduje się na sprzedaż swoich zaległych faktur (należności) specjalistycznej firmie faktoringowej, bez powiadamiania swoich klientów o tym procesie. W tym scenariuszu, firma korzystająca z faktoringu cichego otrzymuje środki pieniężne natychmiast, umożliwiając tym samym skuteczne zarządzanie płynnością finansową.

Jak działa faktoring cichy:

  1. Sprzedaż Wierzytelności: Firma decyduje się na sprzedaż swoich zaległych faktur specjalistycznej firmie faktoringowej. Wartość faktur sprzedawanych w ten sposób może wynosić od 70% do 90% ich nominalnej wartości.
  2. Bezpośredni Kontakt z Klientami: Kluczowym elementem faktoringu cichego jest utrzymanie bezpośredniego kontaktu z klientami. W odróżnieniu od tradycyjnego faktoringu, klienci nie są informowani o przekazaniu wierzytelności do firmy faktoringowej. Dla przedsiębiorstwa jest to kluczowe, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień i utrzymanie dobrej relacji z klientami.
  3. Utrzymywanie Standardów Obsługi Klienta: Pomimo przekazania wierzytelności do firm faktoringowych, przedsiębiorstwo nadal pozostaje odpowiedzialne za obsługę klientów. W praktyce oznacza to, że wszelkie pytania, reklamacje czy inne kwestie związane z transakcją są nadal rozpatrywane przez przedsiębiorstwo, nie wpływając negatywnie na relacje handlowe.
  4. Rozliczenie po Zapłacie: Kiedy klient ureguluje fakturę, firma otrzymuje resztę kwoty pomniejszoną o opłaty faktoringowe. Kluczowe jest uzgodnienie tych opłat przed podpisaniem umowy faktoringowej, co pozwala na jasne określenie kosztów tego rodzaju finansowania.

Zalety faktoringu cichego:

  1. Płynność Finansowa: Faktoring cichy dostarcza firmom szybkiego dostępu do gotówki, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności natychmiastowego pokrycia bieżących zobowiązań czy też inwestycji.
  2. Bezpieczeństwo Relacji Klient-Firma: Kluczową korzyścią faktoringu cichego jest utrzymanie bezpieczeństwa relacji z klientami. Brak informowania ich o przekazaniu faktur do firmy faktoringowej eliminuje potencjalne ryzyko zakłóceń w relacjach handlowych.
  3. Zminimalizowane Ryzyko Niewypłacalności: Korzystając z faktoringu cichego, przedsiębiorstwa mogą zminimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów, gdyż środki są uzyskiwane natychmiast po wystawieniu faktury.
  4. Skoncentrowanie się na Krytycznych Aspektach Biznesu: Pozyskanie środków z faktoringu cichego pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności, bez konieczności angażowania zasobów w obsługę należności.

Podsumowanie:

Faktoring cichy to innowacyjne rozwiązanie finansowe, które może dostarczyć przedsiębiorstwom skutecznych narzędzi do zarządzania płynnością finansową. Kluczową zaletą jest utrzymanie kontroli nad relacjami z klientami, co staje się coraz bardziej kluczowe w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Dla firm poszukujących elastycznych rozwiązań finansowych, faktoring cichy może być strategicznym elementem budowania stabilności finansowej. Jednak przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tego rodzaju finansowania, zaleca się dokładną analizę i konsultacje z ekspertami finansowymi, aby dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Komenatrze:

Dodaj opinię

Ocena*
*