Jakie są koszty faktoringu ?

Koszty faktoringu

Faktoring to usługa finansowa, która polega na odsprzedaży faktury przez przedsiębiorcę firmie faktoringowej. Faktor opłaca fakturę w całości lub części, a przedsiębiorca otrzymuje natychmiastową wypłatę środków.

Koszty faktoringu można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

 • Prowizja faktoringowa – jest to opłata za usługę faktoringu, liczona od wartości netto faktury. Jej wysokość zależy od wielu czynników, takich jak:
  • Rodzaj faktoringu (full albo invoice),
  • Termin spłaty faktury,
  • Rating kredytowy firmy,
  • Ryzyko związane z kontrahentem,
  • Opłaty administracyjne.
 • Odsetki – są to opłaty za korzystanie z finansowania, liczone od kwoty zaliczki. Ich wysokość zależy od stopy procentowej stosowanej przez faktora.

Oprócz tych dwóch podstawowych kosztów, faktor może również pobierać dodatkowe opłaty, takie jak:

 • Opłata za monitoring płatności – jest to opłata za usługę monitorowania płatności przez kontrahenta.
 • Opłata za windykację – jest to opłata za usługę windykacji faktury w przypadku niewypłacalności kontrahenta.
 • Opłata za zwrot faktury – jest to opłata za zwrot faktury faktorowi w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się nie korzystać z usługi faktoringu.

Wpływ na koszty faktoringu

Na koszty faktoringu wpływają następujące czynniki:

 • Rodzaj faktoringu – faktoring full jest droższy od faktoringu invoice, ponieważ faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności kontrahenta.
 • Termin spłaty faktury – im dłuższy termin spłaty, tym wyższe koszty faktoringu, ponieważ faktor musi ponieść wyższe koszty finansowania.
 • Rating kredytowy firmy – firmy z wyższym ratingiem kredytowym uzyskują lepsze warunki faktoringu, ponieważ są mniej ryzykowne dla faktora.
 • Ryzyko związane z kontrahentem – faktor ocenia ryzyko niewypłacalności kontrahenta, na podstawie takich czynników jak: branża, historia płatności, kondycja finansowa.
 • Opłaty administracyjne – faktor może pobierać dodatkowe opłaty za obsługę faktury, takie jak opłata za weryfikację kontrahenta, opłata za przelew środków.

Wybór oferty faktoringu

Wybierając ofertę faktoringu, warto porównać oferty różnych faktorów, aby wybrać najkorzystniejszą dla swojej firmy. Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 • Wysokość prowizji faktoringowej – jest to najważniejszy czynnik wpływający na koszty faktoringu.
 • Wysokość odsetek – odsetki są kosztem finansowania, dlatego warto wybrać ofertę z jak najniższymi odsetkami.
 • Okres spłaty faktury – warto wybrać ofertę z jak najdłuższym terminem spłaty, aby ograniczyć koszty odsetek.
 • Inne koszty – warto zwrócić uwagę na dodatkowe koszty, takie jak opłaty administracyjne, opłaty za monitoring płatności, opłaty za windykację.

Podsumowanie

Faktoring to usługa, która może być pomocna dla firm, które potrzebują szybkiego finansowania. Należy jednak pamiętać o kosztach faktoringu, które mogą być znaczące. Dlatego warto porównać oferty różnych faktorów, aby wybrać najkorzystniejszą dla swojej firmy.

Komenatrze:

Dodaj opinię

Ocena*
*