Jakie są rodzaje faktoringu ?

Faktoring jest usługą finansową, która polega na wykupie przez firmę faktoringową wierzytelności handlowych od przedsiębiorcy. Dzięki temu przedsiębiorca może uzyskać natychmiastową płynność finansową, bez konieczności oczekiwania na zapłatę od kontrahenta.

Istnieją różne rodzaje faktoringu, które różnią się między sobą zakresem usług świadczonych przez firmę faktoringową oraz kosztami dla przedsiębiorcy.

Podział ze względu na charakter zobowiązania

Ze względu na charakter zobowiązania faktoring dzieli się na:

 • faktoring pełny (zwany też faktoringiem właściwym lub bez regresu), w którym firma faktoringowa przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika. W przypadku niewypłacalności dłużnika firma faktoringowa będzie dochodzić zapłaty od dłużnika we własnym zakresie.
 • faktoring niepełny (zwany też faktoringiem z regresem), w którym firma faktoringowa nie przejmuje pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika. W przypadku niewypłacalności dłużnika przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu firmie faktoringowej wypłaconej kwoty.

Podział ze względu na sposób informowania dłużnika

Ze względu na sposób informowania dłużnika faktoring dzieli się na:

 • faktoring jawny, w którym dłużnik jest informowany o zawarciu umowy faktoringu.
 • faktoring cichy, w którym dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu.

Podział ze względu na zakres usług

Ze względu na zakres usług faktoring dzieli się na:

 • faktoring klasyczny, w którym firma faktoringowa zapewnia przedsiębiorcy jedynie wykup wierzytelności i pomoc w windykacji.
 • faktoring pełny, w którym firma faktoringowa zapewnia przedsiębiorcy wykup wierzytelności, pomoc w windykacji, a także inne usługi dodatkowe, takie jak:
  • obsługa księgowa
  • kontrola należności
  • analiza ryzyka kredytowego

Wybór rodzaju faktoringu

Wybór rodzaju faktoringu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji przedsiębiorcy. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu warto przeanalizować różne oferty firm faktoringowych i wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom danego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Faktoring to elastyczna usługa, która może być wykorzystywana przez przedsiębiorstwa z różnych branż i o różnej wielkości. Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy mogą poprawić swoją płynność finansową, zwiększyć konkurencyjność i ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Komenatrze:

Dodaj opinię

Ocena*
*